گچبری ساختمان

پذیرش واجرای گچبری های لوکس وکلاسیک در تهران 09121675601 به روز ترین طرحهای گچبری ومناسب ترین قیمت را از ما بخواهید مشاوره رایگان
گچبری ساختمان،گچبری ،


گچبری و معماری داخلی ساختمان از جمله گچکاری زیر کار و طراحی و اجرای نومخفی و گچبری های دستی و قابندی های روی دیوار و ابزار زنی گچبری های کلاسیک و مدرن در استان تهران

گل وبوته در سینه کفتری

اشکال مختلف گچ بری در معاری ساختمان

شیرو شکری

از گچبری های دستی اصیل و قویی دوران اسلامی است.فرو رفتگی وبرجستگی ان بسیار کمه حدوا2الی 3میلی متر است.

گچ بری برجسته

برجستگی این نوع از گچبری های دستی بیشتر شیرو شکری است.حدوا5الی10سانتین متر طیعی است که نقوش گچ بری دستی به صورت گل و بوته برای گچ بری برجسته مناسب بوده ونقوش هندسی برای گچبری تکنیک شیروشکری مناسب است.

گچ بریزبره

با برجستگی بیشتر از گچبری دستی برجسته بدون اینکه گچ بری ساییده و پرداخت شود دراین نوع کچبری دستی گوشه هانود درجه است.

گچبری برهشته

این نوع گچ بری دستی کلاسیک بسیاربرجسته تر است.به طور که قسمت های از گچبری دستی برجسته شده بسیار برامده وبیرون زده است.و هنر دست گچبران را صد چندان می کند.

گچ بری تخمه دراوری

در این نوع گچبری دستی یک سطح صاف بافرورفتگی هاوبرجستهگی های زیبابررنک های مختلف دستی به وجود می ایدکه دارای زیبایی خاصی است.

معرق گچی در گچبری های دستی و کلاسیک

این مدل گچ در گچبری دیوار گچ پیش ساخته از ترکیب گچ و اب در انواع گچیرس های دستی مختلف از گچ به دست آمده و روش کار همانند گاشی کاری و معرق است.


ابزار گچکاری وگچبری داخل ساختمان
طراحی و گچبری ساختمان های لوکس در تهران امروزه افراد زیادی در تهران و دیگر نقاط شهرهای ایران خواهان این مدل معماری و گچبری دستی هستند که سبک های زیادی دارد و طرح های انتخابی بیشتر توسط کارفرمایان و استاد طراح و گچبر مورد برسی قرار می گیرد و به طراحی و اجرای و زیبا سازی ساختمان و اپارتمان می انجامد که شامل طراحی اولیه و اجرای گچبری های و ابزار کاری قرار می گیرد تزینات داخلی و سبک های گچبری جدید سبک های چون گچبری کلاسیک،گچبری سنتی،گچبری اسلیمی،گچبری مدرن،گچبری نیو کلاسیک،گچبری سلطنتی ،چدنی،گل و بوتهفبرش حاشیه ها ساده و شلوق نور پردازی سقف پزیرایی و اتاق خواب ها و قاب بندی دیوار تاج سرقاب و متیف ها هستند که در تزینات داخلی خانه انجام میشود و زیبایی خانه را صد چندان می کند