گچبری ساختمان

پذیرش واجرای گچبری های لوکس وکلاسیک در تهران 09121675601 به روز ترین طرحهای گچبری ومناسب ترین قیمت را از ما بخواهید مشاوره رایگان
گچبری ساختمان،گچبری ،


گچبری و معماری داخلی ساختمان از جمله گچکاری زیر کار و طراحی و اجرای نومخفی و گچبری های دستی و قابندی های روی دیوار و ابزار زنی گچبری های کلاسیک و مدرن در استان تهران

گل وبوته در سینه کفتری

ابزار گچکاری وگچبری داخل ساختمان
طراحی و گچبری ساختمان های لوکس در تهران امروزه افراد زیادی در تهران و دیگر نقاط شهرهای ایران خواهان این مدل معماری و گچبری دستی هستند که سبک های زیادی دارد و طرح های انتخابی بیشتر توسط کارفرمایان و استاد طراح و گچبر مورد برسی قرار می گیرد و به طراحی و اجرای و زیبا سازی ساختمان و اپارتمان می انجامد که شامل طراحی اولیه و اجرای گچبری های و ابزار کاری قرار می گیرد تزینات داخلی و سبک های گچبری جدید سبک های چون گچبری کلاسیک،گچبری سنتی،گچبری اسلیمی،گچبری مدرن،گچبری نیو کلاسیک،گچبری سلطنتی ،چدنی،گل و بوتهفبرش حاشیه ها ساده و شلوق نور پردازی سقف پزیرایی و اتاق خواب ها و قاب بندی دیوار تاج سرقاب و متیف ها هستند که در تزینات داخلی خانه انجام میشود و زیبایی خانه را صد چندان می کند