گچبری سینی کنج

پروژه گچبری در منطقه سهلیه کرج

گچبری در منطقه سهلیه کرج پروژه گچبری به مساحت 300 متر در استان کرج منطقه سهلیه  واحد لاکچری و لوکس در مدت یک سال با استفاده از با کیفیت ترین گچ و متریال به اجرا درآمده. اکیپ اجرایی رضا پارسائی با تخصص و هنر خود در این پروژه موارد مختلفی از گچبری لوکس و لاکچری […]

گچبری سقف زیبا

پروژه گچبری در منطقه یک تهران

گچبری در منطقه یک تهران پروژه گچبری به مساحت 600 متر در استان تهران منطقه 8 واحد لاکچری و لوکس در مدت یک سال با استفاده از با کیفیت ترین گچ و متریال به اجرا درآمده. اکیپ اجرایی رضا پارسائی با تخصص و هنر خود در این پروژه موارد مختلفی از گچبری لوکس و لاکچری […]

گچبری در لواسان تهران

گچبری در لواسان تهران

گچبری در لواسان تهران پروژه گچبری به مساحت 300 متر در استان تهران منطقه لواسان در مدت 8 ماه با استفاده از با کیفیت ترین گچ و متریال به اجرا درآمده. اکیپ اجرایی رضا پارسائی با تخصص و هنر خود در این پروژه موارد مختلفی از گچبری لوکس و لاکچری دستی را به اجرا درآورده […]

گچبری در فرمانیه تهران

گچبری در فرمانیه تهران 

گچبری در فرمانیه تهران پروژه گچبری دستی به مساحت 620 متر در استان تهران منطقه فرمانیه در مدت یک سال با استفاده از با کیفیت ترین گچ ، مواد و متریال به اجرا درآمده. اکیپ اجرایی رضا پارسائی با تخصص و هنر خود در این پروژه موارد مختلفی از گچبری لوکس و لاکچری دستی را […]