گچبری سینی کنج

گچبری سینی کنج

گچبری سینی کنج در هنر گچبری قسمتهای مختلفی برای تزیین با گچ وجود دارد که مورد توجه طراحان و معماران سبک کلاسیک می باشد. یکی از این بخشها کنج دیوارهاست. به محل طلاقی دو دیوار و سقف، کنج گفته می شود. کنج دیوارها را می توان با گچبری های زیبای کلاسیک و لوکس تزئین کرد. […]