گچبر

گچبری قاب بندی

گچبری قاب بندی گچ بری هنری زیبا و دیرینه و مورد توجه ما ایرانیان می باشد. در این هنر زیبا از طرح های برجسته و هنر دست استفاده می شود. بعضی از گچکارهای ایرانی این هنر را به خوبی دریافته و توسط دستانشان طرحی ناب و بی نظیر خلق می کنند. قاب بندی قاب بندی […]

Call Now Button