پروژه سوپر لوکس شهر چمستان و اجرای تخصصی گچبری دستی به مساحت 2000 متر در یکی از لوکس ترین مناطق استان مازندران و کیفیت ترین گچ ، مواد و متریال توسط استاد رضا پارسائی و اکیپ تخصصی گچبری ایشان به اجرا درآمد.

پروژه چمستان چالش های گچبری بسیاری داشت و اثری ماندگار از استاد رضا پارسائی به نمایش گذاشته شده.

+ چندین گچبری سینی کنج

+ گچبری حصیری کلاسیک

+ گچبری راهرو

+ گچبری قابندی

+ گچبری سرستون

+ آینه کاری

+ گچبری درچه کولر

+ گچبری متیف دیوار

+ گچبری جا پرده ی

+ گچبری گل و بوته

+ آینه کاری سقف

+ گچبری متیف ستون

+ گچبری سقف

Call Now Button