در این پروژه گچبری  حرفه ای به مساحت 540 متر در یکی از مناطق  استان تهران شهر اندیشه در مدت 8ماه با استفاده از باکیفیت ترین گچ ، مواد و متریال به اجرا درآمده.

اکیپ هنرمند اجرایی رضا پارسائی در این پروژه موارد مختلفی از گچبری های حرفه ای دستی را به اجرا درآورده :

+ چندین گچبری سینی کنج

+ گچبری راهرو

+ گچبری قاب بندی

+ گچبری سرستون

+ گچبری طاقی لابی

+ گچبری دریچه کولر

Call Now Button