گچبری تاج

گچبری برای تاج به دو دسته ی کلی تقسیم میشود:

گچبری دستی و گچبری پیش ساخته

گچبری دستی با توجه به اینکه به ابزار و لوازم خاصی نیاز دارد ولی باز هم در صف مقایسه با گچبری پیش ساخته قرار می گیرد.

 

Call Now Button