گچبری قاب بندی

گچ بری هنری زیبا و دیرینه و مورد توجه ما ایرانیان می باشد. در این هنر زیبا از طرح های برجسته و هنر دست استفاده می شود. بعضی از گچکارهای ایرانی این هنر را به خوبی دریافته و توسط دستانشان طرحی ناب و بی نظیر خلق می کنند.

قاب بندی

قاب بندی طرحی از گچبری می باشد که معمولاً طراحان داخلی و معماران و گچکارهای حرفه ای از آن برای جذابیت و گرما بخشیدن به دیوارهای بی جون و سرد توسط هنر دست خود بهره می بردند.

برای دلچسب شدن یک اثر زیبای هنری باید در کنار آن نیز از هنری بالاتر استفاده کرد. چه هنری بهتر و قشنگتر از هنر گچ بری قاب بندی در اطراف تابلو ها و نقاشی های نفیس وجود دارد.

Call Now Button