گچبری متیف ستون جزئی از یک مجموعه ی بزرگ گچبری است که در منازل و راهروها و لابی هتل ها و آپارتمان ها استفاده می شود. این قسمت از گچبری نیاز به مهارت و ظرافت بخصوصی دارد. که ترکیبی از گچبری ستون و گچبری متیف است. برای اجرای این نوع از گچبری دستی نیاز به مهارت خاص گچبر و ماهر بودن آن است.

گچبری ستون

اجرای گچبری ستون ها، زیبایی خانه را دو چندان می کند. گچبری ها به منازل جلوه ی خاصی می دهند تصور راه رفتن بین ستون هایی که گچبری هایی روی آن انجام شده ، حس عظمت و مجلل بودن را به آن فرد القا می کند.

گچبری دستی سرستون ، گچبری متیف ستون

گچبری متیف

گچ بری متیف ترکیبی از گل و بوته های با پیچ و خم همراه با خطوط زیبا در کنار هم است. ترکیب درست اجزا در کنار اجرای ماهرانه ی آن با گچ، جذابیت این نوع از گچبری که مطیف می گویند را دو چندان می کند.

گچبری ستون ، گچبری مطیف ستون ، گچبری ستون

گچبری مطیف ستون

گچبری متیف ستون، وقتی تصمیم به انجام گچبری های مختلف در منزل خود می گیرید ستون ها اجتناب ناپذیر هستند. زیبا سازی هر نقطه از منزل باعث ایجاد حس گرما در منزل و ظرافت و یکپارچگی میان اجزای آن می شود.

 

گچبری متیف ستون ، متیف سر ستون ، گچبری دستی

Call Now Button