معماری و گچبری دستی

معماری و گچبری دستی

معماری و گچبری دستی معماری یکی از قدیمی ترین علومی است که پیشنه ای کهن دارد. ساخت سرپناه از زمان خلقت انسان به وجود آمده و تا به امروز پا به پای بشر رشد تکاملی خود را پیش گرفته و تغییرات زیادی را به خود دیده است. معماری پدیده ای هزاران ساله بوده که نمونه […]

Call Now Button