نورپردازی

نورپردازی

نورپردازی تعریف نورپردازی چیست؟ نورپردازی در یک ساختمان، خانه یا محل تجاری و کسب وکار تفاوت زیادی ایجاد می کند. روشنایی موجود با نورپردازی در آشپزخانه ها، اتاق ها و مکان های عمومی مطلوب نیست. از نظر زیبایی شناسی مطلوب نیست و نیاز به نور مناسب در مکان های مختلف را برآورده نمی کند. بنابراین […]

Call Now Button